Stichting Waterproject Nepal - GEEF VOOR DIRECTE NOODHULP! WIJ KOMEN IN ACTIE - PETER FREIJSEN EN JAN KORTIE DOEN MEE! SCHRIJF IN VOOR EEN VAN ONZE ACTIVITEITEN!

Stichting Waterproject Nepal zet zich in voor een adequate watervoorziening in de Kaski-regio in Nepal. MAAR ONDERSTEUNT NU OOK DE AARDBEVINGS-SLACHTOFFERS. De stichting werd in 2009 opgericht door Dick Verstegen en Ellen Deiman, die eerder met eigen ogen zagen hoe schrijnend watergebrek het leven in deze regio beïnvloedt. De Stichting Waterproject Nepal richt zich in eerste instantie op de watervoorziening in de dorpen Kaskikot, Dhikur-pokhari en Sarangkot. Met uw hulp kunnen we de ca. 25.000 inwoners van deze dorpen een beter leven bieden. DONATIES KOMEN NU OOK TEN GOEDE AAN DE EERSTE LEVENSBEHOEFTEN VAN GETROFFENEN DOOR DE AARDBEVINGSRAMP! Kijk ook op www.dickverstegen.nl.

Watervoorziening Kaskikot
Bekijk waarom het Waterproject nodig is in het filmpje van Stiching Waterproject Nepal!

Neem voor meer informatie contact op met Dick Verstegen, via dick.verstegen@gmail.com of via het telefoonnummer 06-53.77.64.74. Financiële bijdragen van welke aard ook zijn welkom op bankrekeningnummer NL67 INGB 0005 8238 58 t.n.v. StichtingWaterproject Nepal te Nijmegen - Heilig Landstichting (BIC INGBNL2A).Volgende pagina: Comité van Aanbeveling